Onze leerlingen groeien op in een veranderende wereld. Het Candea beweegt mee. Hoe: we gaan op het Candea in de komende jaren méér dan nu werken aan:
* Gepersonaliseerd leren * Talentontwikkeling voor elke leerling * Leerdoelen op maat * Keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute * Leerlingen kunnen vakken op het hoogst haalbare niveau afsluiten * Leren buiten school/stages/ buitenschoolse activiteiten * Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling/sociale groei/samenwerkend leren * Begeleiding van leerlingen bij hun leerontwikkeling.
Wat betekent dat? En wat ga je daar als leerling van merken? Lees verder over “Candea, jouw school, jouw toekomst”.
Ga verder >

Naar Candea website